Foredrag og Fællesskab - Menighedsplejen på Christianshavn

Skilte fra diakoniens dag på Christianshavns Torv

Hyggeligt samvær, foredrag og udflugter til symbolske priser samt mulighed for økonomisk støtte til borgere, der har brug for en håndsrækning. Det er noget af dét, menighedsplejen i Christians og Vor Frelsers sogne tilbyder.

Menighedsplejens tilbud og aktiviteter kan kun lade sig gøre på grund af dedikerede frivillige. Og dermed dækker Menighedsplejen på Christianshavn ikke blot over dét, kirken er og gør for borgerne uden for kirken – men især over, hvad borgerne gør og er for hinanden.

Sociale arrangementer og fællesskab

Menighedsplejen er et samarbejde mellem Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke og drives af en mindre bestyrelse, der er sammensat af præster fra kirkerne samt frivillige medlemmer, hvoraf fire er udpeget af de to sognes menighedsråd.

Den sociale kerne i menighedsplejens aktiviteter er en række kulturelle og historiske foredrag, julehygge, nytårskur samt en årlig udflugt først på sommeren. Arrangementer offentliggøres løbende i kirkens kalender - find dem i 'Det sker også' på kirkens forside.

Pris, tilgængelighed m.m.

Menighedsplejens kulturelle og sociale tilbud er åbne for alle. Foredragene finder sted i sognehuset Stanleys Gaard tirsdag eftermiddage - oftest den næstsidste tirsdag hver måned uden for sommersæsonen – samt på udvalgte torsdag aftener. Prisen for deltagelse er 30 kr., hvor intet andet er nævnt - betaling foregår kontant på dagen.

Arrangementerne finder sted i Stanleys Gaard, St. Søndervoldsstræde 2, 1. etage - der er elevator i bygningen.

Ældre og gangbesværede kan anmode om en kirkebil, som kører direkte til døren og hjem igen; kontakt enten Susanne Møller Olsen eller Johanne Elisa Fjordside forud via mail (se nedenfor).

 

Akut økonomisk støtte

Indtægterne fra Menighedsplejens arrangementer er med til at støtte en anden gren af Menighedsplejens sociale arbejde. Økonomisk trængte familier kan søge Menighedsplejen om mindre støttebeløb til f.eks. jul, konfirmation og udflugter. Det er også muligt at søge om støtte, hvis man står i en akut krise og har brug for en mindre, økonomisk håndsrækning.

Ansøgningen skal sendes til Menighedsplejens formand, Susanne Møller Olsen, på mail: smo@km.dk

Bliv frivillig

Er du nysgerrig på menighedsplejens arbejde og har du måske lyst til at blive frivillig, er du altid velkommen til at kontakte Johanne Elisa Fjordside, Kirke- og kulturmedarbejder i Christians Kirke, på mail: janfj@km.dk

Årsmøde

Menighedsplejens årsmøde 2023 afholdes tirsdag d. 2. maj kl. 12 i Stanley's Gaard, St. Søndervoldstræde 2. 
Alle er velkomne på årsmødet. Dagsorden for mødet findes her.