Kierkegaard 2023: Studiekreds og foredrag v/ sognepræst Pia Søltoft

Efteråret 2023 byder på rig mulighed for at blive klogere på dele af Søren Kierkegaards filosofi, når Christians og Esajas Kirker byder inden for til hhv. studiekreds og foredrag ved ph.d. sognepræst Pia Søltoft.

Studiekreds i Christians Kirkes sognegård: Kirkegaards opfattelse af det æstetiske

I studiekredsen læser vi uddrag af første del af Enten-Eller og fordyber os i Kierkegaards opfattelse det æstetiske som kunstkritik og livsanskuelse. Det er ikke nødvendigt at kende noget som helst til Kierkegaard, men det forudsættes, at deltagerne læser til hver gang i det lille tekstkompendium, der sendes ud elektronisk til alle tilmeldte i begyndelsen af september.

Der er desværre ikke flere pladser til efterårets studiekreds ved Pia Søltoft i Christians Kirke. 
Du er velkommen til at skrive dig op på ventelisten her, så vil du få direkte besked, hvis vi får afbud, og en plads til det samlede forløb bliver ledig. Vi sender ikke besked ud ift. eventuelle afbud på enkelte dage.

Studiekredsen afholdes i Christians Kirkes sognegård, Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2
på følgende datoer:
20. september 17.30-19.00
4. oktober 17.30-19.00
8. november 17.30-19.00
6. december 17.30- 20.30; her afsluttes med vin og tapas. NB: Dato ændret fra opr. 22. november.

I foråret 2024 fortsættes studiekredsen i Esajas Kirke.

Foredrag i Esajas Kirke:
Kierkegaard og angsten som et grundvilkår ved sognepræst Pia Søltoft

Onsdag den 13. september 18.15 - 21.00 i Esajas Kirke, Malmøgade 14, 2100 Ø

Vi lever i en tid hvor flere og flere, unge som gamle, går ned med stress, udbrændthed og angst. Søren Kierkegaard beskriver angsten som et grundvilkår, der bor i os alle. Angsten er en eksistentiel sitren, der lader os ane, at vi selv har mulighed for at påvirke vores liv. Angsten udspringer af frihedens mulighed. Men angsten kan også tage magten fra og over os. Så bliver den dæmonisk og vi får vanskeligt ved at vriste os ud af dens greb. Måske er det fordi vi overbetoner vores frihed at angsten i dag er blevet en fjende fremfor en ven?

Tapas og vin serveres i Esajas Kirkes krypt kl. 18.15-19.00. Foredraget begynder 19.00 samme sted. Tilmelding nødvendig på Esajas Kirkes hjemmeside. Pris 50 kr.