Menighedsaften 2023

Christians Kirke inviterer i 2023 inden for til en række aftener, hvor vi lader passionen råde og slipper rummet fri – inden for rimelighedens grænser, naturligvis.

Emnerne og formatet kommer til at spænde bredt, fra foredrag til filmaftener og koncerter og måske noget helt fjerde. Menighedsaftenerne arrangeres på skift af én med stærk tilknytning til kirken – det være sig såvel menighedsrådsmedlemmer, præsterne og kirkens andre medarbejdere.

Med udgangspunkt i det, den enkelte arrangør brænder for, er god til eller blot har lyst til at dele med andre i kirkens fantastiske rum, åbner vi dørene for en række aftener, hvor menigheden kan lære hinanden og kirken endnu bedre at kende.

På tapetet er 10 menighedsaftener i 2023, og det er gratis at deltage. Det eksakte tidsrum kan variere alt efter tema og indhold, men vil som udgangspunkt ligge mellem 17 og 21.

Det vil fremgå af det særskilte arrangement, om tilmelding er nødvendig eller ej.

Programmet for de særskilte aftener offentliggøres løbende i kirkens kalender.

6/9: Digtoplæsning ved Søren Ulrik Thomsen 
Vi glæder os til denne aften med en af dansk poesis største mestre. Bemærk, at denne menighedsaften afholdes i vores sognehus Stanleys Gaard - St. Søndervoldstræde 2, og at der derfor er deltagerbegrænsning. Du tilmelder dig her.