Find os - adresser, åbningstider og personale

Christians Kirke set gennem porten

 

Velkommen i Christians Kirke

Christians Kirke finder du på adressen: Strandgade 1, 1401 København K.
Kirken er åben tirsdag-fredag mellem kl. 10-16.
Bemærk, at kirken kan være lukket for besøgende/turister i normal åbningstid på grund af kirkelige handlinger som bisættelser og begravelser.

Opening Hours, Church and Crypt: Tuesday- Friday 10 am - 4 pm.
Please note that the church may be closed during normal opening hours due to funerals, weddings or other private services.

Åbningstider uden for hverdagene

På helligdage, hvor der ikke foregår kirkelige handlinger, er kirke og krypt lukket. På helligdage, hvor kirkelige handlinger finder sted, er kirken lukket, men besøgende er velkomne til at se krypten.

Det fremgår af kalenderen på forsiden, hvornår der er gudstjeneste i kirken.
 

Kordegnekontoret (church office)

Kordegne- eller kirkekontoret varetager personregistrering og attester. Du finder kontoret på adressen
Store Søndervoldstræde 2, st., 1419 København K.

Kontorets åbningstider er mandag- torsdag 9.30-13.00.
Kirkekontoret er lukket helligdage samt d. 24/12 og 31/12.
Kontakt: Se nedenfor.

Church office opening hours: Monday - Thursday 9.30 am. - 1 pm.
The church office is closed on public holidays as well as 24/12 and 31/12.
Contact info: Please see below.

 

Kirkens præster 

 

Karen Felter Vaucanson, kirkebogsførende sognepræst
Mobil 40 43 89 08 og mail: kafv@km.dk

Pia Søltoft, sognepræst
Ttlf. 51 22 75 94 og mail: pia@coaching-kierkegaard.dk

 

Kordegn og personregisterfører

Lene Møller
Varetager anmeldelse af dåb, bryllup og andre kirkelige handlinger, indskrivninger til konfirmation m.v.
Tlf.: 32 54 15 76 og mail: christians.sogn@km.dk

Vigtig information ift. fremsendelse af personfølsomme oplysninger:

Har du brug for at sende kirkekontoret en mail med personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer eller lignende, bedes du sende SIKKER MAIL med NemId via dette link.


Kirketjenere

Varetager de daglige praktiske forhold omkring kirken.
Mail: kirketjenere.ck@gmail.com
Mobil, Carsten Siegstad: 29 12 98 99
Mobil, Tobias Theilgaard Møller, 61 55 76 57
 

Organist

Søren Johannsen
Varetager kirkens musikalske liv og profil, herunder kontakt fra eksterne koncertarrangører. 
Tlf. 40 311 333 eller mail: sorenjohannsen@gmail.com


Kirke- og kulturmedarbejder

Johanne Elisa Fjordside
Varetager kirkens kommunikation, PR, udvalgte sociale aktiviteter m.m.
Træffes fortrinsvis på mail: janfj@km.dk – alternativt på mobil: 20 40 45 29

 

Regnskab

Jørgen Hvolbye Lauritzen

Email: jl@km.dk 
 


Menighedsrådets formand

Ole Christian Lund

Mail: ol.tk@mail.tele.dk  Adresse: Overgaden neden Vandet 5A, 2.th., 1414 København K

Kirkeværge

Lisa Dalh Christensen