Bisættelse og begravelse

Kors

Rummelighed og plads til nærvær. Det er dét, Christians Kirke vil møde jer med, når en nær er gået bort. Vi steder også gerne borgere til hvile, som ikke boede i sognet eller havde løst sognebånd til kirken.

 

Ønsker I bisættelse eller begravelse i Christians Kirke, aftaler I tidspunktet direkte med den ene af kirkens sognepræster. Sammen vælger I også  salmer og drøfter jeres tanker og ønsker for den kirkelige handling.

I er desuden velkommen til at kontakte kirkekontoret, som kan oplyse jer om alle de praktiske ting, der skal foretages i forbindelse med et dødsfald. De fleste får en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting, og såvel bedemanden som præsten kan oplyse om mulighederne for offentlig støtte, hvis I som pårørende har svært ved at dække udgifterne.

 

Christians Kirkes præster står selvfølgelig også til rådighed, efter I har mistet en kær. I er altid velkommen til at henvende jer til præsterne og bede om en samtale - sorgen kan selvsagt ikke fjernes, men måske kan samtalen give jer nogle redskaber til at leve med sorgen og savnet.

Praktisk før, under og efter den kirkelige handling

Dødsfald skal indberettes på www.borger.dk. Indberetningen foretages enten af nærmeste pårørende eller en bedemand med pårørendes fuldmagt hertil under menupunktet 'Sundhed og sygdom'.

 

Kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl, er begravelsesmyndighed - uanset om der er en kirkelig handling eller ej, og i hvilken kirke, den finder sted. Kirkekontoret modtager automatisk de oplysninger, der indberettes via borger.dk

 

Det er muligt at få sin urne nedsat i krypten under Christians Kirke, hvis en række kriterier ift. tilknytning til Christianshavn eller Christians Kirke specifikt er opfyldt. Læs mere om urnenedsættelse i Christians Kirke her. Ud over krypten er der ikke knyttet en bestemt kirkegård til Christians Kirke, og I vælger således selv - og indberetter jeres valg sammen med de øvrige oplysninger på borger.dk

 

I forbindelse med den kirkelige handling vil der være få parkeringspladser til rådighed på kirkepladsen. Vi henstiller derfor til, at ens følge opfordres til ikke at komme i bil - hvis muligt - sådan at pladserne forbeholdes gangbesværede og rustvognen. 

Kordegnekontoret

Kordegnekontoret har åbent for telefontid og fysisk henvendelse:

Mandag - torsdag kl. 9.30-13.00.

Kontaktoplysninger
tlf.: 32 54 15 76

mail: christians.sogn@km.dk