Fødsel og dåb

fad til døbefont

Dåben er en bekræftelse af det enkelte menneskes tro og tilhørsforhold til kirken – og en forudsætning for at blive medlem af folkekirken.

I Christians Kirke døber vi meget gerne jeres børn, også selv om I bor uden for sognet. Vi døber også gerne voksne – der er ingen aldersgrænse for, hvornår du kan blive døbt, og Christians Kirke forestår jævnligt voksendåb. Men hvis du én gang er blevet døbt, kan du ikke blive det igen.

 

Barnedåb


Vil I gerne have jeres barn døbt i Christians Kirke, skal I kontakte kirkens kordegn for at træffe aftale om dato og tid for dåben. Ønsker I lørdagsdåb eller anden dåb udenfor højmessen, vil kordegnen henvise jer til en af kirkens præster.
Barnedåben kan først bestilles, når jeres barn er født, da vi skal bruge barnets cpr.nr.
OBS: Dåben kan tidligst bestilles 6 måneder forud.

 

Vi ser gerne, at I kommer til gudstjeneste en søndag inden dåben og ser, hvordan det foregår i Christians Kirke. Det er naturligvis en fordel, hvis I kommer hos den præst, der skal døbe jeres barn.

Faddere


Der skal være 2-5 faddere med som vidner til dåben. Senest en måned før dåben skal kordegnen på kirkekontoret have navne og adresser på de faddere, som skal være med ved dåben.  Fadderne skal selv være døbt og være over konfirmationsalderen.Fadderne skrives ind i kirkebogen som vidner på, at dåben er sket. Og under den kirkelige handling lover de at gøre deres til, at barnet får den nødvendige voksenstøtte og kærlighed gennem sin opvækst, og til at barnet oplæres i den kristne tro.

 

Ved dåben bæres barnet af en af forældrene eller fadderne, og det er denne person, der bekræfter troen for barnet.

Normalt er dåben en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen kl. 10. På den måde bliver barnet modtaget i det fællesskab, som menigheden udgør. Men det er også muligt at aftale med præsten, at dåben holdes på et andet tidspunkt ved en særlig dåbsgudstjeneste eller ved lørdagsdåb, der oftest er med flere familier og typisk holdes om formiddagen.

 

Dåb af større børn og voksne


Du kan blive døbt i kirken uanset din alder. Størstedelen af unge, der bliver døbt, vælger det i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, og dåben afholdes typisk kort inden konfirmationen.

 

Når større børn eller voksne bliver døbt, bekræfter de selv deres tro under den kirkelige handling, men er du under 18 år, skal du stadig have 2-5 faddere, som skal skrives ind i kirkebogen og være med ved dåben.

 

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du som regel igennem et kortere samtale- eller undervisningsforløb med præsten først. Du skal have mindst to vidner med til dåben, og kordegnen skal have navn og adresse på vidnerne en måned før.

Fødsel samt
fader- og medmoderskab

Når et barn er blevet født, indberetter jordemoderen barnets fødsel. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv melde fødslen til kordegnen på kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

 

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret.
Ugifte forældre skal registrere fadderskabet på borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Hvis faderskabet ikke er registreret senest 14 dage efter barnets fødsel, skal faderskabet fastslås hos Statsforvaltningen.

 

Jeres barn skal navngives inden for seks måneder efter fødslen. Navngivningen kan enten ske online via borger.dk eller ved dåb i en folkekirke eller et anerkendt trossamfund.

Fotografering, video og parkering

Vi beder jer undlade at fotografere eller optage video under dåben. Efter højmessen er I meget velkomne til at stille op til fotos.

 

Vi gør også opmærksom på, at kirken kun har få parkeringspladser, og at de er forbeholdt kørestolsbrugere og andre svært gangbesværede. 

 

Kørestolsbrugere har adgang til kirken via lift - kontakt gerne kirketjenerne forud og orienter om dit besøg, så er de klar til at hjælpe. Handicaptoilet forefindes udenfor kirken i bygningen til højre for porten.