Vielse

fad til døbefont

I Christians Kirke er vi glade for at tage imod jer, når I skal giftes - glade for at lade jer indtage kirkerummet og for, at I lader kirken blive en del af jeres historie. Kirkerummet sikrer de smukke rammer for jeres vielse, og kirkens præster er der for at rådgive jer om og op til vielsen.

 

Vi vier gerne par af samme køn og forestår kirkelige velsignelser af par, der allerede er blevet borgerligt viet. Husk blot, at mindst én af jer skal være medlem af Folkekirken, for at I kan blive viet eller velsignet i kirken.

Sådan aftaler I vielse

 

Ønsker I at blive gift i Christians Kirke, skal I aftale dato og tidspunkt for vielsen med en af kirkens præster. Derefter tager I kontakt med kordegnen på kirkekontoret for at få de praktiske ting på plads.


Kort før vielsen skal I selv kontakte præsten for at planlægge en samtale. Her lærer I og præsten hinanden at kende, og I kan spørge ind til hvordan vielsen rent praktisk kommer til at foregå fra start til slut. 


OBS: Vielser kan tidligst aftales 6 måneder forud.

Udendørs vielser

 

Hvis I ønsker en vielse uden for kirken, for eksempel i en park, en have eller på stranden, har præsterne mulighed for det, men er oftest bundet af vielser i kirken på populære bryllupsdage som lørdage.

 

Ved vielser uden for kirken står I som brudepar selv for et alternativt sted i tilfælde af regn, for musikalsk ledsagelse og for at sætte rammen for vielsen efter præstens anvisninger. Endelig afholder I også præstens udgifter til taxa frem og tilbage til sted, I har valgt for vielsen.

Prøvelsesattest og navneændring

I kan ikke blive viet uden en Prøvelsesattest. I rekvirerer den hos den kommune, I bor i, og indleverer den til kordegnen sammen med navne og adresser på de to vidner, der skal være med ved jeres vielse.

 

I Københavns Kommune kan det tage op til seks uger at få en Prøvelsesattest. Attesten må højest være fire måneder gammel, når vielsen finder sted.

 

CPR-registret informeres automatisk om, at jeres vielse har fundet sted. Ønsker nogen af jer at skifte navn, kan I enten henvende jer til kordegnen eller registrere ændringen digitalt på www.borger.dk.

 

Det er gratis at ændre efternavn i forbindelse med en vielse

– i op til tre måneder efter vielsen.

Fotografering, video og parkering

Vi beder jer undlade at fotografere eller optage video under dåben. Efter højmessen er I meget velkomne til at stille op til fotos.

 

Vi gør også opmærksom på, at kirken kun har få parkeringspladser, og at de er forbeholdt kørestolsbrugere og andre svært gangbesværede. 

 

Kørestolsbrugere har adgang til kirken via lift - kontakt gerne kirketjenerne forud og orienter om dit besøg, så er de klar til at hjælpe. Handicaptoilet forefindes udenfor kirken i bygningen til højre for porten.