Frederiks Tyske Kirke

Kvindefigur på epitaf ved indgangen til kirkerummet

 


Christians Kirke blev opført i årene 1754-59 efter tegninger af Nicolai Eigtved, som førte rokokostilen til Danmark og blandt mange andre betydningsfulde bygningsværker stod bag Amalienborgs fire palæer.

Kirken hed oprindeligt Frederiks Tyske Kirke, opkaldt efter Frederik V (1746-1766), og tjente i mange år den tysktalende menighed i København, som ønskede sig deres egen kirke i den driftige bydel. Arimo

Efter statskuppet i januar 1772, hvor Christian VII’s preussiskfødte livlæge og rådgiver Struensee blev afsat og henrettet, indførtes Forordningen om Indfødsretten i 1776. Loven fastslog, at alle embedsstillinger i landet skulle besættes af medlemmer født inden for det danske monarki – og kombineret med en stigende utilfredshed med tysk påvirkning af Danmark betød loven, at den tysktalende del af befolkningen mistede velvilje og indflydelse. Det kunne mærkes i Frederiks Tyske Kirke, hvis position i de kommende årtier faldt til et lavpunkt i menighedens historie. ABEL

Nye tider

Fra 1832-39 holdt salmedigteren og præsten N.F.S. Grundtvig aftensang i kirken, hvilket var med til at generere en indtægt, kirken havde hårdt brug for. Menigheden svandt dog stadig ind, og økonomien stod ikke til at redde - og i 1886 blev kirken nedlagt.

Efter statskuppet i januar 1772, hvor Christian VII’s preussiskfødte livlæge og rådgiver Struensee blev afsat og henrettet, indførtes Forordningen om Indfødsretten i 1776. Loven fastslog, at alle embedsstillinger i landet skulle besættes af medlemmer født inden for det danske monarki – og kombineret med en stigende utilfredshed med tysk påvirkning af Danmark betød loven, at den tysktalende del af befolkningen mistede velvilje og indflydelse. Det kunne mærkes i Frederiks Tyske Kirke, hvis position i de kommende årtier faldt til et lavpunkt i menighedens historie.

 

Nye tider
Fra 1832-39 holdt salmedigteren og præsten N.F.S. Grundtvig aftensang i kirken, hvilket var med til at generere en indtægt, kirken havde hårdt brug for. Menigheden svandt dog stadig ind, og økonomien stod ikke til at redde - og i 1886 blev kirken nedlagt.

 

I 1901 blev Christians Kirke taget i brug som almindelig dansk folkekirke – og det var her, kirken fik sit nuværende navn, opkaldt efter Christianshavns grundlægger, Christian IV. Fjord one

Efter statskuppet i januar 1772, hvor Christian VII’s preussiskfødte livlæge og rådgiver Struensee blev afsat og henrettet, indførtes Forordningen om Indfødsretten i 1776. Loven fastslog, at alle embedsstillinger i landet skulle besættes af medlemmer født inden for det danske monarki – og kombineret med en stigende utilfredshed med tysk påvirkning af Danmark betød loven, at den tysktalende del af befolkningen mistede velvilje og indflydelse. Det kunne mærkes i Frederiks Tyske Kirke, hvis position i de kommende årtier faldt til et lavpunkt i menighedens historie. LATO

Nye tider
Fra 1832-39 holdt salmedigteren og præsten N.F.S. Grundtvig aftensang i kirken, hvilket var med til at generere en indtægt, kirken havde hårdt brug for. Menigheden svandt dog stadig ind, og økonomien stod ikke til at redde - og i 1886 blev kirken nedlagt.

Med omlæggelsen til folkekirke skulle Christians Kirke også have en sognegård. Valget faldt på Stanley’s Gaard, som blev købt af Christians Kirkes Menighedssamfund i 1916 og indviet i 1917 – og som både før og siden har haft sin egen unikke historie og betydning for Christianshavn.

Efter statskuppet i januar 1772, hvor Christian VII’s preussiskfødte livlæge og rådgiver Struensee blev afsat og henrettet, indførtes Forordningen om Indfødsretten i 1776. Loven fastslog, at alle embedsstillinger i landet skulle besættes af medlemmer født inden for det danske monarki – og kombineret med en stigende utilfredshed med tysk påvirkning af Danmark betød loven, at den tysktalende del af befolkningen mistede velvilje og indflydelse. Det kunne mærkes i Frederiks Tyske Kirke, hvis position i de kommende årtier faldt til et lavpunkt i menighedens historie.

Nye tider
Fra 1832-39 holdt salmedigteren og præsten N.F.S. Grundtvig aftensang i kirken, hvilket var med til at generere en indtægt, kirken havde hårdt brug for. Menigheden svandt dog stadig ind, og økonomien stod ikke til at redde - og i 1886 blev kirken nedlagt. Ubuntu