Menighedsrådet

Billede af påskrift på logedør

 

Medlemmer af Christians Kirkes menighedsråd

Tiltrådt d. 29/11 2020 - konstituering per 8/6 2022:

Ole Christian Lund; formand
Email: ol.tk@mail.tele.dk

Eva Valbum Berg; næstformand, formand for valgbestyrelsen

Anne Marie Blom; kasserer

Ingrid Flye Jensen; kontaktperson

Lisa Dahl Christensen; kirkeværge

Lars Anderskov; byggesagkyndig

Øvrige valgte medlemmer:

Ina Christoffersen

Birgit Lübker (1. stedfortræder, tiltrådt som ordinært medlem april 2022)

Jenni Stine Birklund (2. stedfortræder, tiltrådt som ordinært medlem november 2022)

Valgte medlemmer fratrådt efter valg d. 29/11 2020: Vilhelm Georg Jensen, Hanne Nordahl Wegge

Suppleanter/stedfortrædere:

  1. stedfortræder: ---
  2. stedfortræder: ---
  3. stedfortræder: Tine Ehlert
  4. stedfortræder: Jens Kjøller
  5. stedfortræder: Irwing Seeger
  6. stedfortræder: Birgitte Schiermacher
    (Stedfortrædere fratrådt efter valg d. 29/11 2020: Ingrid Fobian Mikkelsen, Peter Aage Henriksen)

Fødte medlemmer af rådet:

Sognepræst Pia Søltoft
--- (vikarierende sognepræst Claus Oldenburg, ikke stemmeberettiget)

Planlagte møder i 2022 

Se datoer for planlagte møder i kalenderen nederst på siden.

Hvor intet andet fremgår, finder menighedsrådsmøderne sted i sognehuset: Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal (mødesalen). Alle er velkommen til menighedsrådets møder.

Møderne nævnes altid under meddelelserne ved den forudgående højmesse. Eventuelle ændringer i tid og sted vil fremgå af kalenderen.

Mødereferater kan læses her.

Kontakt

Vil du gerne i kontakt med én i Christians Kirkes menighedsråd, skal du i første omgang henvende dig til kordegnen på tlf.: 32 54 15 76 eller mail: christians.sogn@km.dk.
Telefonen er åben 9.30-13 mandag-torsdag.

 

   Menighedsrådsmøder