Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bisættelse og begravelse i Christians Kirke

Kors fra ældre gravsted

Rummelighed og plads til nærvær. Det er dét, Christians Kirke vil møde jer med, når en nær er gået bort.

Som pårørende er det altid sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede, I skal kontakte. I er velkommen til at kontakte sognepræsten eller kirkekontoret, som kan oplyse jer om alle de praktiske ting, der skal foretages i forbindelse med et dødsfald. Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftaler I med præsten, og sammen med vælger I salmer og drøfter jeres tanker og ønsker for den kirkelige handling.

De fleste får en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting, og såvel bedemanden som præsten kan oplyse om mulighederne for offentlig støtte, hvis I som pårørende har svært ved at dække udgifterne.

Christians Kirkes præster står selvfølgelig også til rådighed, efter I har mistet en kær. I er altid velkommen til at henvende jer til præsterne og bede om en samtale - sorgen kan selvsagt ikke fjernes, men måske kan samtalen give jer nogle redskaber til at leve med sorgen og savnet.
 

Borger.dk

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi betyder, at registreringer som fødsel, faderskab, administrativ navngivning, navneændring samt dødsfald fremover skal indberettes på www.borger.dk.

På Borger.dk findes de fleste emner under menupunktet Familie og børn, mens dødsfald findes under Sundhed og sygdom.

Kordegnekontoret

Kordegnekontoret har åbent for telefontid og fysisk henvendelse:

Mandag - torsdag kl. 9.30-13.00.

Kontaktoplysninger

tlf.: 32 54 15 76

mail: christians.sogn@km.dk