Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Billede af påskrift på logedør

Medlemmer af Christians Kirkes menighedsråd, tiltrådt d. 29/11 2020:

Ole Christian Lund; formand

Lisa Dahl Christensen; næstformand, kasserer

Vilhelm Georg Jensen; kirkeværge

Ingrid Flye Jensen; kontaktperson

Lars Anderskov; byggesagkyndig

Eva Valbum Berg; formand for valgbestyrelsen

Øvrige valgte medlemmer:

Anne Marie Blom

Hanne Nordahl Wegge

Ina Christoffersen

 

Suppleanter/stedfortrædere:

  1. stedfortræder: Birgit Lübker
  2. stedfortræder: Jenni Stine Birklund
  3. stedfortræder: Ingrid Fobian Mikkelsen
  4. stedfortræder: Peter Aage Henriksen
  5. stedfortræder: Tine Ehlert
  6. stedfortræder: Jens Kjøller
  7. stedfortræder: Irwing Seeger
  8. stedfortræder: Birgitte Schiermacher

Fødte medlemmer af rådet:

Sognepræster Flemming Pless og Pia Søltoft.

 

Møder i 2021:

27/1 kl. 17.00
10/3 kl. 17.00
14/4 kl. 17.00: Årligt menighedsmøde med orientering ved rådets formand. Sted: Christians Kirke
(Udskudt til efteråret grundet forårets forsamlingsforbud. Dato følger snarest).
26/5 kl. 17.00
25/8 kl. 17.00
6/10 kl. 17.00
17/11 kl. 17.00

Hvor intet andet fremgår, finder menighedsrådsmøderne sted i sognehuset: Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal (mødesalen). Alle er velkomne til menighedsrådets møder.

Møderne begynder som regel kl. 17 og finder enten i menighedshuset Stanleys Gaard eller i kirketjenerboligen ved siden af kirken - og de er offentligt tilgængelige.*
Møderne nævnes altid under meddelelserne ved den forudgående højmesse, ligesom ændringer i tid og sted vil blive nævnt her.

*NB: Under de nuværende corona-restriktioner beder vi om forståelse for, at menighedsrådsmøderne ikke kan være åbne for offentligheden som normalt.

Mødereferater kan læses her.

Kontakt

Vil du gerne i kontakt med én i Christians Kirkes menighedsråd, skal du i første omgang henvende dig til kordegnen på tlf.: 32 54 15 76 eller mail: christians.sogn@km.dk. Telefonen er åben 9.30-13 på alle hverdage samt 16-18.30 om tirsdagen.