Menighedsrådet

Medlemmer af Christians Kirkes menighedsråd:

Ole Christian Lund; formand

Lisa Dahl Christensen; næstformand, kasserer

Ingrid Flye Jensen; kontaktperson

Vilhelm Georg Jensen; kirkeværge

Lars Anderskov; byggesagkyndig

Ingrid Fobian Mikkelsen

Eva Valbum Berg

Ina Christoffersen

Tine Ammitzbøll Ehlert

 

Suppleanter:

Lene Engelbrecht

Karin Øhlenschlæger

Hanne Nordahl Wegge

Peter Henriksen

Irwing Seeger

Hanne Kofoed

 

Vil du gerne i kontakt med én i Christians Kirkes menighedsråd, skal du i første omgang henvende dig til kordegnen på tlf.: 32 54 15 76 eller mail: christians.sogn@km.dk. Telefonen er åben 9.30-13 på alle hverdage samt 16-18.30 om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøder 2019:

Torsdag d. 7/2
Tirsdag d. 26/3
Tirsdag 14/5
Onsdag 28/8
Onsdag 9/10
Tirsdag 12/11

Møderne begynder kl. 18, de finder sted i kirketjenerboligen ved siden af kirken, og de er offentligt tilgængelige.

 

Ophavsret: