Menighedsrådet

Medlemmer af Christians Kirkes menighedsråd:

Ole Christian Lund; formand

Lisa Dahl Christensen; næstformand, kasserer

Ingrid Flye Jensen; kontaktperson

Vilhelm Georg Jensen; kirkeværge

Lars Anderskov; byggesagkyndig

Ingrid Fobian Mikkelsen

Eva Valbum Berg

Ina Christoffersen

Tine Ammitzbøll Ehlert

 

Suppleanter:

Lene Engelbrecht

Karin Øhlenschlæger

Hanne Nordahl Wegge

Peter Henriksen

Irwing Seeger

Hanne Kofoed

 

Vil du gerne i kontakt med én i Christians Kirkes menighedsråd, skal du i første omgang henvende dig til kordegnen på tlf.: 32 54 15 76 eller mail: christians.sogn@km.dk. Telefonen er åben 9.30-13 på alle hverdage samt 16-18.30 om tirsdagen.

Møder i 2020:

20/2 Menighedsrådsmøde
22/4 Menighedsrådsmøde
12/5 Menighedsrådsmøde
3/6 Menighedsrådsmøde
9/6 Menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.
26/8 Menighedsrådsmøde
15/9 Valgforsamling
11/11 Menighedsrådsmøde

Møderne begynder som regel kl. 18, de finder oftest sted i kirketjenerboligen ved siden af kirken, og de er offentligt tilgængelige.
Møderne nævnes altid under meddelelserne ved den forudgående højmesse, ligesom ændringer i tid og sted vil blive nævnt her.