Når I skal giftes

I Christians Kirke er vi glade for at tage imod jer, når I skal giftes - og for, at I lader kirken blive en del af jeres historie.

I kan blive viet i Christians Kirke, selvom I ikke bor i Christians Sogn. Vi vier gerne par af samme køn og forestår kirkelige velsignelser af par, der allerede er blevet borgerligt viet. Husk blot, at mindst én af jer skal være medlem af Folkekirken, for at I kan blive viet eller velsignet i kirken.

Dato og klokkeslæt aftales direkte med kirkens præster, men kontakt gerne kirkekontoret forinden for nærmere vejledning - dog tidligst 6 måneder før ønsket dato.

Ægteskabserklæring
Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har behandlet erklæringen, får I en prøvelsesattest tilsendt, som I sender til kirkekontoret via sikker post-linket på nederst på denne side.
Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Samtale med præsten
Dato og tidspunkt aftaler I med den præst, som skal vie jer - kontakt dog gerne kirkekontoret først. Når datoen er fastsat, modtager I en bekræftelse fra kirkekontoret med en formular, I skal udfylde senest en måned før bryllupet. Sammen med præsten gennemgår I vielsesritualet, vælger salmer og taler vielsen igennem.

Er I allerede gift?
Nogle par, som er borgerligt viet, fx på rådhuset, vælger efterfølgende at få en kirkelig velsignelse. Velsignelsen minder meget om vielsesritualet, men har ikke juridisk betydning. Dato og klokkeslæt aftaler I med den ene af kirkens præster, og forud for velsignelsen skal I sende jeres vielsesattest til kirkekontoret via linket til sikker post nedenfor. 

Navneændring
Det er bopælssognet, som sagsbehandler anmodninger om navneændring - også selvom I bliver viet her i Christians Kirke. Orientér derfor meget gerne kirkekontoret, hvis I bor i et andet sogn og anmoder om navneændring mindre end en måned før vielsen.

Kontakt kirkekontoret

Tidligst 6 måneder før ønsket dato for den store dag bedes I kontakte kordegnen, som vil vejlede jer om hvilken af præsterne, I skal henvende jer til. 

Ægteskabs-erklæring

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Herefter modtager I en prøvelsesattest fra kommunen. Den skal I videresende til kirkekontoret via sikker e-post.

Nyt navn?

I kan ændre navn uden gebyr i op til 3 måneder efter vielsen. Ønsker I at få jeres nye navn på selve bryllupsdagen, skal I anmode senest 15 dage før. I søger om navneændring på borger.dk