Vil du konfirmeres?

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.  

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst. 

At gå til præst i Christians Kirke

I Christians Kirke lægger vi stor vægt på, at stemningen er inkluderende og hyggelig, og at læring og leg følges ad. Hver sæson har vi typisk ét hold på 15-20 elever.

Eleverne kommer fra forskellige skoler i København og fra både 7. og 8. klasse, og vi har gode erfaringer med, at nye gode venskaber opstår.

Undervisningen varetages af sognepræst Karen Felter Vaucanson og løber typisk fra skolestart til konfirmationen på Kristi Himmelfart året efter.

Tilmeld jer konfirmandholdet 2024-25 herunder.

Tilmelding - trin 1

Først skal den ene af forældrene anmode om konfirmation via personregistrering.dk - følg pilen herunder.

Vær opmærksomme på, at I selv skal vælge Christians Sogn, hvis I ikke bor i sognet. Husk også, at den anden forælder derefter skal godkende anmodningen.

Senest et par uger efter vil I modtage en bekræftelse i e-boks fra kirkens kordegn. Modtager I den ikke, beder vi jer kontakte kirkekontoret.

Tilmelding - trin 2

For at gøre det muligt for os at sende konfirmander og forældre vigtig information, skal I desuden udfylde formularen  her - følg pilen. I vil automatisk modtage en bekræftelse, når den er udfyldt.

Husk at inkludere oplysninger på begge forældre og som minimum mobilnummer på konfirmanden.  

Tilmeldingen er først endeligt registreret, når trin 1 og trin 2 er klaret.