Dåben er en bekræftelse af det enkelte menneskes tro og tilhørsforhold til kirken – og en forudsætning for at blive medlem af folkekirken

I Christians Kirke døber vi meget gerne jeres børn, også selv om I bor uden for sognet. Vi døber også gerne voksne – der er ingen aldersgrænse for, hvornår du kan blive døbt. Men hvis du én gang er blevet døbt, kan du ikke blive det igen.

Dåben foregår oftest i forbindelse med søndagens højmesse. Der er dog også mulighed for særskilte dåbsgudstjenester på udvalgte lørdage.

  • Vær opmærksom på, at vi tidligst kalendersætter dåbsaftaler 6 måneder før ønsket dato.
  • Begge forældre skal give samtykke til dåben, såfremt der er delt forældermyndighed.
  • Der højst er plads til to dåbshandlinger under højmessen.
  • Før dåben mødes forældrene med den præst, der skal foretage dåben. 

Højmessedåb eller særskilt dåbsgudstjeneste?

Vi beder jer i første omgang kontakte kirkekontoret, så vil kirkens kordegn hjælpe jer godt videre, uanset om I ønsker dåb ifm. højmessen eller ved særskilt dåbsgudstjeneste. Se kontaktinformationer nedenfor.

Kontakt kirkekontoret

Med kirkens kordegn kan I træffe aftale om dåb under højmessen - eller blive henvist til en af kirkens præster, hvis I ønsker særskilt dåbstjeneste.

Godkendte
navne

Et barn kan navngives både før og i forbindelse med dåb. Læs mere  i Familieretshusets vejledning om navne.

Folkekirken om dåb


Hvis I gerne vil vide mere om faddere og gudforældre, dåbsritualet, og hvad Bibelen skriver om dåb, så læs med her.