Menighedsrådet og kirkens organisation

Som organisation er den danske folkekirke en stor "maskine", som for mange kan virke fjern - og måske svær at forstå. Men folkekirken er også folkets kirke - og din kirke. På siden her kan du blive klogere på, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan du kan være med.

Menighedsråd

Menighedsrådet har ansvar for kirkens drift, økonomi og personale med undtagelse af præsterne. Rådet er på valg hver fjerde år. Rådets møder er med få undtagelser åbne for offentligheden. Du finder referater fra rådets møder her.

Sogn

Christians Kirke er den eneste folkekirke i Christians Sogn. Christians Sogn er geografisk et relativt lille område, men har med 7.400 indbyggere et pænt indbyggerantal. Du kan finde mere information om Christians Sogn på sogn.dk

Provsti

Christians Sogn er en del af Amagerbro Provsti. I provstiet arbejder flere kirker sammen på tværs, blandt andet med Amagerbro Provstis JUNIORKOR og fællessangsprojektet Højskolesangbogen A-Å.

Stift

Danmarks 10 stifter er ud over Kirkeministeriet den øverste kirkelige myndighed. Christians Sogn hører under Københavns Stift. På stiftets hjemmeside kan du bl.a. se de mange tilbud i stiftets kirker og læse magasinet Gejst.

Menighedsrådsvalg 2024

Folkekirken er folkets kirke! Det betyder, at landets folkekirker ikke kan drives uden engagerede menighedsråd - og det betyder også, at du kan være med til at forme kirken.

I efteråret er der igen valg til rådet. Hvis du er myndig, medlem af folkekirken samt dansk statsborger og enten bor  sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster, kan du stemme og selv stille op ved valget.

Tirsdag d. 14. maj afholder alle landets folkekirker informationsmøde. Her kan du blive klogere på, hvordan valget foregår - og ikke mindst: hvad arbejdet indebærer og bærer med sig af mening og gode oplevelser.

Læs mere om Menighedsrådvalget i Christians Kirke og hele Amagerbro Provsti her.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet i Christians Kirke består af 9 frivillige medlemmer af Christians Kirkes tiltrådt ved valget d. 29/11 2020.
Menighedsrådet seneste konstituering fandt sted december 2023.

Ole Christian Lund,
formand

Formanden kan kontaktes på mail: ol.tk@mail.tele.dk

Eva Valbum Berg,
næstformand

Desuden formand for Valgforsamlingen, der varetager arbejdet ifm. menighedsrådsvalg.

Anne Marie Blom,
kasserer

Fører tilsyn med kirkens regnskab, som varetages af ekstern kirkerevision. Desuden medlem af Valgforsamlingen.

Ingrid Flye,
kontaktperson

Kontaktpersonen har personaleansvar for kirkens medarbejdere med undtagelse af kirkens præster. 

Lisa Dalh Christensen, kirkeværge

Kirkeværgen er ansvarlig for løbende vedligehold og renovering af kirkebygningen.

Lars Anderskov, byggesagkyndig

Kirkens byggesagkyndig fører tilsyn på omfattende byggeprojekter, f.eks. den igangværende renovering af sandsten.

Ina Christoffersen

Medlem af Valgforsamlingen og aktiv i Menighedsplejen.

Birgit Lübker

Medlem af Aktivitetsudvalget og aktiv i Menighedsplejen. Valgt ind som 1. stedfortræder, tiltrådt som ordinært medlem april 2022.

Jenni Stine Birklund

Formand for Kirkeudvalget. Valgt ind som 2. stedfortræder, tiltrådt som ordinært medlem november 2022.

Præster

Kirkens sognepræster er fødte medlemmer af rådet og er stemmeberettigede.

Karen Felter Vaucanson, kirkebogsførende sognepræst

Pia Søltoft,
sognepræst

Suppleanter

Menighedsrådets suppleanter har kun stemmeberettigelse ved rådets møder som stedfortrædere for de valgte medlemmer. Men der er en tradition for, at suppleanterne deltager på lige fod med input på møderne og i kirkens liv og aktiviteter.

Tine Ehlert

Jens Kjøller

Irwing Seeger

Birgitte Schiermacher

Lyst til at være "helt almindelig" frivillig?